Verkkotehtävä 35. Tekstiili- ja muotialan kiertotalous

Kiertotalous on tällä hetkellä puheenaiheena meidän alalla. Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiiliä, joka hyödynnetään pääasiassa energiana. Ympäristön näkökulmasta nykyinen toiminta ei ole kestävää. Malli jättää runsaasti taloudellisia mahdollisuuksia hyödyntämättä, kun arvokkaat materiaalit päätyvät lyhyen käyttöiän jälkeen energiaksi.
Kuluttajien kiinnostus tuotteiden ekologisuutta kohtaan on jatkuvasti kasvussa. Samaan aikaan myös asenne tuotteiden omistamiseen muuttuu. Esimerkiksi autoteollisuudessa vuokraus-, leasing- ja yhteiskäyttöpalvelut ovat jo arkipäivää. Tulevaisuudessa myös yhä useampi tekstiili- ja muotialan yritys hakee kasvua kiertotaloudesta ja tuotteen elinkaarta pidentävistä palveluista.

Suomen tekstiili ja muoti ry on julkaissut aiheesta kirjasen nimeltä Kiertotalouden kärjessä – ratkaisuja tekstiilien kiertoon. Linkin julkaisuun löydät tämän tehtävän lopusta.

* Mitä tarkoittaa kiertotalous?

Kiertotaloudessa tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit säilytetään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, materiaalien uusiokäytön tai palveluiden avulla.
Kiertotaloudessa materiaalit hyödynnetään moneen kertaan, mikä pienentää raaka- ainekustannuksia, mahdollistaa uudenlaiset ansaintamallit ja säästää luonnonvaroja. Kiertotalouden liiketoimintamalleissa tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää esimerkiksi palveluiden, kuten vuokrauksen ja second hand-kaupan avulla. Lisäksi materiaaleja voidaan hyödyntää muiden tuotteiden valmistuksessa tai kuituja kierrättää uusien tuotteiden raaka-aineeksi joko mekaanisten tai kemiallisten menetelmien avulla. Monet yritykset hyödyntävät kiertotalouden eri toimintamalleja rinnakkain.

* Entä mitä tarkoittaa uusiokäyttö?

Vaateketjujen kierrätyspisteistä vaatteet kulkeutuvat pääasiassa ulkomaisille tekstiilinkierrätysyrityksille: Käyttökelpoiset vaatteet myydään uudelleenkäytettäväksi, usein kehitysmaihin. Rikkinäiset vaatteet rouhi- taan esimerkiksi teollisuuteen eristeeksi, öljynimeytysmatoiksi, puutarhan kasvualustoiksi tai askarteluhuovaksi.

Vaikka vaate ei sellaisenaan enää toimisi käytössä, voi sen materiaalia käyttää hyödyksi uuden vaatteen valmistuksessa, jos suinkin se on laadultaan tarpeeksi hyvää. Hyviä esimerkkejä tästä on mm. denim ja nahka, jotka kestävät aikaa. Moni vaateyritys käyttää myös teollisuuden ylijäämäkankaita, leikkuujätettä ja pakkojen päitä uusien vaatteiden materiaalina.

Valitsin sitten julkaisusta neljä ninua eniten kiinnostavaa yritystä. Kerron niistä seuraavat asiat:

Dafecor 

* Mikä yritys on kyseessä? Kuvailen lyhyesti yrityksen toimintaa.

Dafecor on yksi harvoista tekstiilijätettä teollisessa mittakaavassa hyödyntävistä yrityksistä Suomessa. Kiertotalousajattelu ohjaa kaikkea liiketoimintaa yrityksessä, joka valmistaa asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä tuotteita. Dafecor toimii yhteistyökumppanina useille toimijoille. Se ottaa vastaan tekstiilituotannosta syntyvää ylijäämää sekä julkisen sektorin, pesuloiden ja kuluttajien poistotekstiilejä. Tekstiilien mekaanisen kierrätysprosessin avulla
yritys muokkaa materiaalit uudelleen kuiduiksi ja valmistaa niistä materiaaleja ja tuotteita eri käyttökohteisiin. Dafecorin valmistamia tuotteita käytetään ennen kaikkea teollisuuden kunnossapidossa ennaltaehkäisemässä tai korjaamassa ympäristövahinkoja. Lisäksi yritys valmistaa rakentamisen eristämistuotteita sekä huonekaluteollisuuteen ja puutarhoille soveltuvia tuotteita. Tyypillisiä loppukäyttäjiä ovat metalli- ja paperiteollisuusyritykset

* Miksi kiinnostuin juuri heidän toiminnastaan?

Dafecorin liikeideana on suunnitella ja valmistaa tuotteita, jotka edistävät luonnon, työympäristön ja ihmisten hyvinvointia. Samalla kun kierrätysmateriaaleista valmistetaan uusia tuotteita, säästetään luonnonvaroja ja vähennetään polttoon päätyvän tekstiilin määrää. – Toimintamme pidentää tekstiilien elinkaarta, sillä jokainen Dafecorin tuotteessa käytetty raaka-ainekilo on jo aiemmin vähintään kerran käytetty. Valmistus ei myöskään kuormita ympäristöä, sillä prosessi ei vaadi lainkaan kemikaaleja, kertoo toimitusjohtaja Risto Saha. Yritys kantaa myös sosiaalista vastuuta työllistämällä vakituisen henkilöstön lisäksi välillisesti kolmannen sektorin työntekijöitä järjestöissä ja kunnissa.

* Mitä haasteita yritys kertoo olevan kiertotaloudessa tai kierrätyksessä?

Haasteena on tekstiilijakeiden monimuotoisuus ja sitä kautta lajittelun ja esikäsittelyn toteutus.  Dafecorin mukaan sen poistotekstiilejä vastaanottavien kumppaneiden keräysastioihin päätyy myös likaisia tuotteita, mikä vaikeuttaa tekstiilien jatkojalostamista. Suomen oloissa myös pitkät kuljetusetäisyydet ja niistä muodostuvat rahtikustannukset on huomioitava.

* Voisntko ninä toiminnallani auttaa kyseistä yritystä tekstiilien kiertotaloudessa jollain lailla?

Yritykseni tuotteiden tuotannosta syntyvää tekstiiliylijäämää viedään Defecoriin  missä yritys muokkaa materiaalit uudelleen kuiduiksi ja valmistaa niistä materiaaleja ja tuotteita eri käyttökohteisiin.

Globe Hope

* Mikä yritys on kyseessä? Kuvailen lyhyesti yrityksen toimintaa.

Globe Hopen ideana on luoda yksilöllisiä vaatteita, asusteita ja koruja kasvattamatta materiaalin määrää maailmassa. Yritys muokkaa edellisestä käyttötarkoituksestaan tarpeettomaksi jääneitä materiaaleja ja luo niistä uusia tuotteita. Tuotteissa pyritään hyödyntämään yksityiskohtia, jotka kertovat materiaalin historiasta ja antavat tuotteelle tarinan.

* Miksi kiinnostuin juuri heidän toiminnastaan?

Globe Hopen on tarkoitus osoittaa, että teollisen mittakaavan tuotantoa voi toteuttaa kestävästi ja luonnonvaroja säästäen.

* Mitä haasteita yritys kertoo olevan kiertotaloudessa tai kierrätyksessä?

Tällä hetkellä yritys kokee suurimmaksi haasteeksi oikean hinnan käsitteen. – Kuluttajilla voi olla erilainen näkemys siitä, mitä jokin tietty vaate saisi maksaa. Kierrätysmateriaalien hankinnasta ja monivaiheisesta tuotantomenetelmästä aiheutuvia kustannuksia ei välttämättä ymmärretä.

* Voisinko minä toiminnallani auttaa kyseistä yritystä tekstiilien kiertotaloudessa jollain lailla?

Veisin vanhani vaatteeni  kierrätykselle tähän yrityksiin.

Recci

* Mikä yritys on kyseessä? Kuvailen lyhyesti yrityksen toimintaa.

Recci kerää poistotekstiilejä ohjatakseen ne polton sijasta uudelleenkäytettäväksi. Kuluttajat voivat palauttaa Reccille vanhoja vaatteita ja asusteita. Toisin kuin moni muu, Recci vastaanottaa myös rikkinäisiä ja huonokuntoisia tekstiilejä. Hyväkuntoiset se myy eteenpäin. Huonokuntoiset puolestaan viedään Hollantiin, Saksaan ja Puolaan, missä ne edelleen käsitellään ja jalostetetaan muun muassa autoteollisuuden sisätilamateriaaleiksi ja eristeiksi. Ainoastaan muutama prosentti Reccin myymälöihin tuoduista vaatteista ja asusteista päätyy polttoon. Recci toimii myös yhteistyökumppanina muille tekstiilialan yrityksille. Se vastaanottaa näiden myymättä jääneitä tuotteita ja tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden perustaa Reccin myymälään oman shop-in-shopin malli- ja ylijäämätuotteiden myymiseksi.

* Miksi kiinnostuin juuri heidän toiminnastaan?

Omalla toiminnallaan yritys pyrkii edistämään tekstiilin kierrätystoiminnan kehittymistä Suomeen.

* Mitä haasteita yritys kertoo olevan kiertotaloudessa tai kierrätyksessä?
Tekstiilikierrätyksen isoimmaksi haasteeksi on laajan ja tiiviin poistotekstiilien keräysverkoston puuttumisen.
Tällä hetkellä Reccin keräämät huonokuntoiset vaatteet ja asusteet toimitetaan ulkomaille käsiteltäviksi, sillä Suomessa ei vielä ole teollisen mittakaavan hyödyntäjiä.

* Voisitko sinä toiminnallasi auttaa kyseistä yritystä tekstiilien kiertotaloudessa jollain lailla?

Auttaisin kertomalla ihmisille mihin voisivat viedä kierrätyksiin huonokuntoiset vaatteet.

Voglia

* Mikä yritys on kyseessä? Kuvaile lyhyesti yrityksen toimintaa.

Voglia valmistaa naisten vaatteita ja asusteita. Suunnittelussa pyritään välttämään hukkamateriaalin syntymistä huomioimalla kankaan leveys jo tuotteiden kaavoituksessa. Tästä huolimatta leikkuujätettä syntyy väistämättä. Voglia hyödyntää ylijäämämateriaalia valmistamalla siitä tuotteita mainos- ja yrityslahjoiksi sekä myyntiin. Yhtiö lahjoittaa materiaalia myös kouluille ja päiväkoteihin käsityö- ja askartelutarpeiksi.

* Miksi kiinnostuin juuri heidän toiminnastaan?

Voglialla materiaalien tarkka hyödyntäminen nähdään myös kustannuskysymyksenä. Kaikki hankitut materiaalit ovat arvokkaita ja niihin on käytetty luonnonvaroja, joten yrityksen vastuu on hyödyntää ne mahdollisimman tehokkaasti.

* Mitä haasteita yritys kertoo olevan kiertotaloudessa tai kierrätyksessä?

Voglia käyttää tuotteissaan paljon sekoitemateriaaleja. Niiden ylijäämälle ei vielä ole olemassa tehokasta kierrätysmenetelmää. Hyödyntämättä jääneet sekoitemateriaalit päätyvät nyt energiahyötykäyttöön. Sopivan jatkokäsittelyä tarjoavan yhteistyökumppanin löytäminen on juuri nyt ajankohtainen kehityskohde.

* Voisinko minä toiminnallani auttaa kyseistä yritystä tekstiilien kiertotaloudessa jollain lailla?

Voisin hakea yrityksen ylijäämämateriaalia valmistamalla siitä tuotteita omaan yritykseen.

Lähteet:

Linkki julkaisuun: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stjm/uploads/20170123172356/STJM_Kiertotalousjulkaisu_2017.pdf

http://www.vihreatvaatteet.com/miten-vanha-vaate-kierratetaan/

https://www.stjm.fi/tiedotteet-kannanotot-ja-lausunnot/kuluttajien-asenne-muuttuu-tekstiilien-kiertotalous-vauhdittuu/

 

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s